O projektu

SOUČASNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN představuje jednu z hlavních environmentálních zátěží celkové spotřeby domácností v zemích Evropské unie. Zároveň je se současnými spotřebními vzorci potravin spojena řada civilizačních chorob, které negativně ovlivňují zdraví velké části evropské populace. Pro kvalitní a dlouhodobě udržitelné stravování je proto třeba zamyslet se nad tím, co jíme a vybírat si pokrmy, které jsou vhodné jak pro naše zdraví, tak pro naše společné životní prostředí. Oba tyto aspekty však dosud zohledňovalo jen málo vzdělávacích aktivit.

KALKULAČKA NUTRIČNÍ STOPY z tohoto důvodu vznikla jako nový vzdělávací nástroj,  který uživatelům poskytuje informace o environmentálních a výživových  aspektech běžných hlavních jídel. Kalkulačka umožňuje spočítat dopad na  jednu porci pokrmu v pěti oblastech životního prostředí a shrnout tyto dopady do jednoho celkového skóre - tzv. Nutriční stopy. Zároveň kalkulačka poskytuje informace o výživových hodnotách pokrmů, které jsou z pohledu zdraví při nadměrné konzumaci dle odborníků rizikové.

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je zvýšení povědomí o provázanosti spotřeby potravin s dopady na výživu a individuální zdraví člověka a na naše společné životní prostředí. Kalkulačka je výstupem projektu Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) s názvem Metodika stanovení Nutriční stopy pro vyjádření environmentálních a zdravotních aspektů spotřeby potravin v ČR (TD03000150). Projekt probíhal v letech 2016 - 2017 a byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR (TAČR) z programu Omega.

PROJEKTOVÝ TÝM: Dana Kapitulčinová, Ph.D., Mgr. Iva Zvěřinová, Doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., Mgr. Miroslav Havránek, Ing. Zuzana Jelínková, Bc. Diana Dubová, Bc. Veronika Pešková

Kontakt

V případě zájmu o spolupráci či podrobnější informace nás prosím kontaktujte na adrese nutristopa@czp.cuni.cz.

Za obsah této webové aplikace odpovídá řešitelský tým projektu z COŽP UK a nevyjadřuje názory TAČR ani Univerzity Karlovy, které projekt podpořily finančně.

Poděkování

  • Za finanční podporu projektu děkujeme Technologické agentuře ČR a Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. 
  • Odboru finančních a dobrovolých nástrojů na Ministerstvu životního prostředí děkujeme za všeobecnou podporu projektu a zájem o jeho výstupy pro potřeby státní správy v oblasti environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitený rozvoj. 
  • Velký dík patří odborníkům z řad akademického, státního i neziskového sektoru, se kterými proběhly konzultace projektu a konceptu Nutriční stopy v letech 2015-2017 (jmenovitě v metodickém dokumentu - ke stažení v sekci Metodika). 
  • Děkujeme společnosti Blonk Consultants z Holandska za možnost využití jejich databáze Agri-footprint jako základ pro tvorbu naší vlastní databáze environmentálního dopadu pro jednotlivé ingredience, která je základem pro výpočty v kalkulačce.
  • Za možnost využití dat o výživových hodnotách českých potravin v kalkulačce děkujeme koordinátorce Databáze složení potravin České republiky (Nutridatabaze.cz, verze 6.16 a nověji 7.16), která je spravována a aktualizována Centrem pro databázi složení potravin ČR v rámci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze a podporována Ministerstvem zemědělství.
  • Děkujeme grafičce a programátorovi, případně dalším kolegům a přátelům, kteří s námi s trpělivostí vytvářeli kalkulačku. Fotografie v aplikaci jsou vlastní, případně pocházejí z databanky pexels.com - děkujeme za možnost bezplatného využití.
  • Za zpětnou vazbu děkujeme všem anonymním respondentům z řad veřejnosti i učitelů a účastníkům i organizátorům workshopu (Glopolis a TEREZA) na konferenci projektu Menu pro změnu, kteří byli součástí testování beta verze kalkulačky v roce 2017 a přispěli tak ke zlepšení uživatelské přívětivosti vznikající aplikace.
  • Poděkování si zaslouží také naši kolegové ze zahraničních institucí, se kterými probíhaly konzultace projektu či jeho dílčích částí, tj. společnost Eaternity (Švýcarsko), akademická instituce World Food Systems Centre na ETH Zurich (Švýcarsko) a mezinárodní konsorcium Organic Food System Programme.